Musikernes 100 Mands Forening 1931


Musikernes 100 Mands Forening 1931, eller blot "100-mands Foreningen" i daglig tale, er såvel en fortsættelsessygekasse som en selskabelig forening.
Foreningen optager medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er udøvende musiker, sanger eller musikunderviser og under 60 år.
Desuden optages medlemmer, som har faglig eller kollegial/social tilknytning til foreningen (C-medlemmer) uanset alder.

Musikernes 100 Mands Forening 1931
www.100mand.dk

Hjerteligt Velkommen til 100 mandsforeningens Hjemmeside

Kære venner, ærede medlemmer af 100 mandsforeningen 1931

100 mandsforeningens Sommerfest er udsat

Efter nøjere overvejelser har en enig bestyrelse besluttet, at vi udsætter vores årlige Sommerfest til 2021 – Begrundelsen herfor er bl.a. den risiko, som stadig eksisterer pga. corona-smittefaren, en evt. ny, kommende bølge af virusspredning - og dertil muligheden for at dette - inkl. andre komplikationer - måske ville afholde nogle af vores kære medlemmer fra at deltage i festen i det hele taget.

Vi har også besluttet at næste års Sommerfest skal have ”en tand ekstra” – som et plaster på såret - ved fx at vi får lidt ekstra luksus mht. mad og drikke – måske et godt solistindslag – eller hvis I evt. måtte have et eller andet ønske til, at festen fik et lift i forhold til de andre år? Det er oven i købet vores 90 års forenings-jubilæum i 2021, så det skal naturligvis fejres på behørig vis – Vi glæder os allerede! Nu håber vi at I alle får en rigtig dejlig sommer alligevel – og ser frem til at vi forhåbentlig kan mødes igen til GF i februar.

De kærligste hilsner fra jeres hengivne formand
Og på bestyrelsens vegne
Holger


Efter generalforsamlingens vedtagelse pr. 26. februar 2013 af et nyt medlemskab - C-medlem - er der nu åbnet for indmeldelse af ALLE interesserede, også selvom man har passeret den hidtil gældende aldersgrænse for indgåelse af medlemsskab på 60 år

Udskriv venligst en Indmeldelsblanket (findes i menuen til venstre) - Udfyld den - og send den til undertegnede:

Holger Rønnow
Paukevej 14
2730 Herlev

Jeg vil derefter foretage mig det fornødne vedr. kontingent m.m.

RIGTIG HJERTELIGT VELKOMMEN TIL ALLE NYE MEDLEMMER